Varning för fishing mail! 2020-06-11

11 juni, 2020

Hej!

Det har kommit till vår kännedom att föreningars kassörer har blivit kontaktade via e-post där en person utger sig för att vara
annan person (ser ut att komma från denne persons e-postadress) och uppmanat kassören att skicka pengar till ett visst konto.

Då föreningar och distrikt är egna juridiska personer, måste man själva göra en polisanmälan, vilket vi rekommenderar i dessa lägen.

Det är ju också bra om kassören har en dialog med den person mailet ser ut att komma ifrån för att säkerställa att mailet kommer från
rätt person eller för att göra personen uppmärksam på att kontot har ”kapats”.

Vi skickar detta mail för att göra er uppmärksamma på detta, då detta ofta är ett problem under sommar- och semestertider.

Med vänlig hälsning

Biodlarna

Maj-Britt Järnvall