Styrelse och kontakt

Styrelse Landvetter Biodlarförening

Ordförande:               Tobias Wange-Lundvall

E-post:                                    Landvetter biodlarförening 

Telefon:                                  076-000 37 15

Vice ordförande:       Jörel Saeland
E-post:                                   Jörel Saeland

Kassör:                       Eva Niklasson

E-post:                                   Eva Niklasson

Sekreterare:               Lillemor Rådbo

E-post:                                   Lillemor Rådbo

Ledamöter: Anna Englund

Vanliga frågor: landvetterbiodlarforening@gmail.com

Mentorer

Lillemor Rådbo – 073-032 65 96                      lillis.70@hotmail.com

Eva Niklasson – 070-588 64 03                        evaeniklasson@hotmail.com

Ulf Langton, Avo Billberg, Ander Johnsén, Lars-Göran Karlsson

Övrigt

Webb: Jörel Saeland och Tobias Wange-Lundvall

Förmedling av bisamhällen och drottningar: Avo Billberg

Nybörjargrupp: Karin Söderlund och Anna Englund