Styrelse och kontakt

Styrelse Landvetter Biodlar Förening

Ordförande:               Avo Billberg

E-post:                                    avobillberg@live.se

Telefon:                                  070-924 63 57

Vice ordförande:       Jörel Saeland
E-post:                                    jorel@orrekojan.com

Kassör:                       Ulf Langton

E-post:                                    ulf.langton@gmail.com

Sekreterare:               Tobias Wange

E-post:                                    tobias.wange.l@gmail.com

Ledamöter: Anna Englund

Vanliga frågor: landvetterbiodlarforening@gmail.com

Mentorer

Lillemor Rådbo – 073-032 65 96                      lillis.70@hotmail.com

Eva Niklasson – 070-588 64 03                        evaeniklasson@hotmail.com

Ulf Langton, Avo Billberg, Ander Johnsén, Lars-Göran Karlsson

Övrigt

Webb: Jörel Saeland, Vojto Svoboda och Tobias Wange

Förmedling av bisamhällen och drottningar: Avo Billberg

Nybörjargrupp: Karin Söderlund och Anna Englund