Aktuellt i kupan

Drönarram mot Varroakvalster

2020-06-08

Att under våren tillsätta en drönarram för att minska mängden kvalster är en metod som kan rekommenderas. Kvalstren föredrar drönaryngel så om man tar bort täckt drönaryngel kan man reducera mängden kvalster om det finns stora mängder.

Man kan använda en hel ram, en tvådelad eller en tredelad som här. Har man tredelad gör man bortskärning ungefär var sjunde dag.

Här har drönarramen kommit i fas och innehåller yngel i tre olika stadier. Man skär bort den täckta sektionen, där bina sen bygger nya drönarceller.
Under högsommaren kommer bina att sluta bygga ut drönarramen, och då kan man ta bort den.

Här ser man den sektion som ska skäras bort vid nästa tillfälle, då de kommer att vara täckta.
En snabbundersökning av den bortskurna sektionen visar inga synliga kvalster, vilket tyder på att det inte finns några stora mängder varroakvalster i samhället.
Vill man undersöka noggrannare kan man först lägga det hela i frysen. Har man höns blir de glada för extra näringstillskott.
Det är ganska lite vax i en sådan ram så det är inte värt mödan att ta vara på det.

Här är biodlaren Vojto själv med medhjälpare

Svärmceller – Drottningceller

2020-06-03

Så här i Covid-19 tider ligger föreningens aktiviteter lite på is, under tiden delar här Avo Billberg med sig av sina tankar om vad man skall tänka på nu när vi kommit en bit in på den nya säsongen och det har blivit högsäsong för svärmceller så se upp.

Bilderna är från en kupa som går på tre lådor, två lådor med yngel samt en skattlåda, då dessa svärmceller inte var stiftade så revs de och en ny kontroll kommer att göras om 10 dagar.

2 lådor yngelrum + 1 skattlåda

Svärmcell

Svärmcell

Massor med täckt yngel, duktig Drottning

Invintring i bigården

Mot slutet av sommaren så har bina svårare att hitta nektar. De arbetar säkert lika hårt som tidigare men de flesta nektargivande blommorna har slutat att ge något. Eftersom de inte längre fyller sina vaxkakor med honung är det lika bra att invintra dem innan de äter upp sitt honungsförråd och börjar svälta.

Invintringen börjar när den sista honungsskörden sker. Det finns lika många sätt att invintra bin som det finns biodlare, hur du väljer att göra är upp till dig.

Här kan föreningens medlemmar beskriva hur just de gör, först ut Börje Johansson.

Börje Johansson

September 2019 

Detta är en beskrivning och inte någon rekommendation att göra på samma sätt.

Jag har lågnormal och uppstaplingskupor med nätbotten, och har tidigare invintrat omväxlande på en eller två lådor. Oavsett antal lådor har jag ständigt haft problem med fukt och mögel.

I två vintrar har jag nu gjort lite annorlunda, vilket inspirerats av några artiklar i Bitidningen 2017 av Jan-Uno Andersson i Halland. Hans idé går ut på att bina under vintern ska sitta på tomma ramar och ha allt fodret ovanför, och att vinterbostaden ska vara hög och smal.

Två hela lådor fulla med ramar blir för mycket, så jag minskar ner antalet ramar i båda lådorna till sex eller sju stycken. Alla ramar med yngel flyttas till den nedre lådan innan fodret tillsätts. Det gör att bina tvingas placera fodret i den övre lådan. Det är en fördel med tidig invintring så att det fortfarande finns yngel. Under vintern blir cellerna i yngelramarna tomma, och isolerar då bättre mot kyla och bina kan effektivare bilda vinterklot jämfört med om cellerna innehållit foder.

Utanför de sex eller sju ramarna i varje låda blir det ett tomrum, som inte behöver fyllas med något.  Som avgränsning mot det tomma utrymmet sätter man en helst isolerad skiva eller lucka. Att det blir springor ut mot det tomma utrymmet verkar inte göra något. Jag har inte sett något vildbygge där, vilket man annars kan se om det är tomrum under bina.

Sedan jag började med denna metod har alla kupor varit torra och fina på våren. Inget mögel och ingen fukt. När det är dags för utökning på våren kan man sätta till enstaka ramar i lådorna tills det blir tio i varje. Det blir en mjukare utökning jämfört med att tillsätta hela lådor åt gången.