Drottningodling & samhällen

För intresserade av samhällen och drottningar kontakta Avo Billberg.

Vice ordförande: Avo Billberg,
E-post: avobillberg@live.se
Telefon: 070-924 63 57