Varför skaffa bin?

 

Biodling passar alla

Fördelarna med bin är många och en av de viktigaste uppgifterna de har är att pollinera växter, något de är mästare på. Binas pollineringstjänster bidrar till en mer blomstrande natur och hjälper till att öka den biologiska mångfalden.

För varje kilo honung som produceras besöker bina hundratusentals blommor. Flera av våra svenska växter är direkt beroende av bina och globalt sett är ungefär en tredjedel av den mat vi äter helt beroende av pollinerande insekter, och omkring 85 procent av pollineringen görs av honungsbin enligt fakta från Jordbruksverket.

Biodling förknippades förr med äldre män med stora trädgårdar på landsbygden. Men du behöver varken vara pensionär eller man för att satsa på biodling. Faktum är att fler och fler av de nya biodlarna numera bor i villaområde och fler och fler är kvinnor. Ungdomarna blir också biodlare i ökande antal.

Allt som krävs är intresse, en bit mark där du kan ställa dina bikupor samt ett förrådsutrymme till din biodlingsmateriel. Har du ingen egen tomt kan du höra med någon lantbrukare eller annan person efter en plats där du kan få ställa dina bikupor.

För att komma igång på bästa sätt går du en grundkurs i biodling, Landvetters Biodlar Förening anordnar kurser i biodling och nästa kursstart är till våren, kontakta oss för mera information.

Om du bor i ett tätbebyggt område  du kolla upp vilka regler som gäller, och sen kan det vara bra att fråga grannarna om det går bra, det kan ju finnas människor i närheten som är väldigt allergiska mot bistick.

Biodling i stadsmiljöReportage från SVT Stockholm – klicka för att se