Lista för svärmar 2020-06-16

16 juni, 2020

Svärmtelefonen

På styrelsemötet 15/6 utsågs Ulf Langton som svärmfångare/kontaktperson för föreningen. Vi bestämde också så att för de medlemmar som önskar att mottaga ev. svärm kan sätta upp sig på en lista där de kommer att bli kontaktade i turordning.

Kontakta Ulf Langton via mejl ulf.langton@gmail.com för att komma med på listan.


Svärmtelefonen är en automatisk tjänst som hjälper dig att hitta en biodlare i ditt område som anmält sig som svärmfångare.