Årsmöte 2020 – 2020-09-21

21 september, 2020

Hej

En enig styrelsen föreslår att på grund av situationen med COVID-19 och ett stort antal medlemmar i riskgrupper att vi bordlägger årsmötet för 2020 och helt enkelt återupptar arbetet nästa år.

Alla medlemmar i styrelsen förlänger sina perioder med 1 år.